Tuesday, January 4, 2011

नव वर्षाचे स्वागत!

ज्ञान संवर्धनासाठी आपण एकत्र आलो त्याला आता ४ वर्षे झाली आहेत. नव्या वर्षात शेती व कायदेविषयक ज्ञानामध्ये आपण अधिक पुढे जाऊ व आपले आकलन अधिक चांगले होईल असे मला वाटते.

२१ व्या शतकातील आव्हानांना सामोरे जाताना ज्ञानाची व जिवनातील अनुभवांची शिदोरी आपल्याला उपयोगी पडेल.

नव वर्षाच्या शुभेच्छा!

नविनतम लेख मिळवा थेट तुमच्या ईमेलवर (Subscribe via Email)