Tuesday, January 4, 2011

नव वर्षाचे स्वागत!

ज्ञान संवर्धनासाठी आपण एकत्र आलो त्याला आता ४ वर्षे झाली आहेत. नव्या वर्षात शेती व कायदेविषयक ज्ञानामध्ये आपण अधिक पुढे जाऊ व आपले आकलन अधिक चांगले होईल असे मला वाटते.

२१ व्या शतकातील आव्हानांना सामोरे जाताना ज्ञानाची व जिवनातील अनुभवांची शिदोरी आपल्याला उपयोगी पडेल.

नव वर्षाच्या शुभेच्छा!

माझी प्रकाशित पुस्तके

१. शेतक-यांनो...जमिनी सांभाळा!

२. कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा

३. Home Delivery Scheme of Foodgrains

४. घरपोच धान्य योजना

५. महसूल अधिका-यांचे अर्धन्यायिक कामकाज

६. शेतीचे कायदे

७. फेरफार नोंदी

८. शेतक-यांनो सावधान

९. गोष्टीरुप जमीनव्यवहार नीति


नविनतम लेख मिळवा थेट तुमच्या ईमेलवर (Subscribe via Email)