Friday, January 29, 2016

पुस्तक प्रकाशन : Land Issues in India

आज, दिनांक २९.०१.२०१५ रोजी मा. मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते माझ्या Land Issues in India या पुस्तकाचे प्रकाशन मा.महसुलमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत पर पडले!!!


नविनतम लेख मिळवा थेट तुमच्या ईमेलवर (Subscribe via Email)