Monday, July 4, 2016

अग्रणी नदीचे पुनर्जीवन...

मानदेशात वाहणा-या व एकेकाळी लुप्तल झालेल्यां अग्रणी नदीचे सांगली जिल्हयातील 55 कि.मी. चे काम आता अंतिम टप्प्या त आले आहे. शिवाय अग्रणीवर 27 नविन सिमेंट नाला बांध बांधण्याास सुरवात होत आहे. महाराष्ट्राहतील अग्रणी आता प्रवाही होत आहे. 

कर्नाटकातील खिळेगाव, ता.अथणी, जि.बेळगाव येथे आज मॅगेसेसे अॅवार्ड विजेते डॉ. राजेंद्र सिंह राणा व जिल्हा्धिकारी सांगली यांचे हस्तेा अग्रणी नदीच्या कर्नाटकातील पुनर्जीवन कामाची सुरवात झाली आहे. सांगली जिल्हायात झालेल्याल अग्रणी पुनर्जीवनाच्याी ऐतिहासीक कामापासून स्पुार्ती घेवून स्व.तःहून कर्नाटकातील शेकडो शेतक-यांनी स्वटयंम स्फुलर्ती ने हे काम हाती घेतले आहे. यामुळे 95 कि.मी ची अग्रणी नदी कित्येकक दशकानंतर पुन्हाअ प्रवाही होणेस मदत होणार आहे. कर्नाटकातील शेतक-यांनी या कामासाठी सांगली जिल्हासप्रशासनाबद्दल कृतज्ञता व्य क्तय केली आहे.

माझी प्रकाशित पुस्तके

१. शेतक-यांनो...जमिनी सांभाळा!

२. कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा

३. Home Delivery Scheme of Foodgrains

४. घरपोच धान्य योजना

५. महसूल अधिका-यांचे अर्धन्यायिक कामकाज

६. शेतीचे कायदे

७. फेरफार नोंदी

८. शेतक-यांनो सावधान

९. गोष्टीरुप जमीनव्यवहार नीति


नविनतम लेख मिळवा थेट तुमच्या ईमेलवर (Subscribe via Email)