Friday, October 6, 2017

The L & D Rendezvous (8th October 2017)


पाणिटंचाईवर उपाय : धातूच्या टाक्या

महाराष्ट्रातील बहुसंख्य गावी पाणी टंचाई उन्हाल्यात शेवटी ३ महिने जाणवते.जागतिक बँकेच्या मदतीने पहिल्यांदा सुमारे ५० गावी अश्या टाक्या ऊभारल्या जात आहेत.भूजल विभाग हे काम करीत आहे. ही टाकी २ दिवसाच्या आत तयार होते. ७० ते ८० वर्ष टिकते.


नविनतम लेख मिळवा थेट तुमच्या ईमेलवर (Subscribe via Email)